Andrzej Groński

Andrzej Groński

Rok 1955. Pierwszy kontakt z klubem, kurs żeglarski na stopień sternika III klasy.

Rok 1956. Pływanie w sezonie letnim na : DZ, Omega, "Poznanianka"

Rok 1957. Pływanie w sezonie letnim na: DZ, Omega, oraz słonką w regatach, rejs po Mazurach na jachcie "Max", razem z kolegami, Noniu, Garbus, Kiszot, Lalek.

Rok 1958. Uzyskanie patentu sternika jachtowego, pływanie latem na: Omega regatowa -24, z załogą Maszop i Mieloch, rejs DZ'tą na wielkich jeziorach mazurskich, zimą w Kiekrzu na bojerach Monotyp XV jako załoga.

Rok 1959. Sezon letni pływanie w Kiekrzu na omegach i finie.

Rok 1959. Rejs śródlądowy na "Omedze" Giżycko- Bydgoszcz-Elbląg- kanał elbląski Bydgoszcz-Poznań. z Romualdem Roweckim i innymi klubowymi stażystami.

Rok 1959. Mistrzostwa Okręgu w bojerach M-XV Vice mistrz z R. Roweckim

Rok 1960 Bojerowe Mistrzostwa Polski LPŻ w klasie M-XV Charzykowy 6 m z Romualdem Roweckim,

Rok 1960 Bojerowe Mistrzostwa Okręgu w bojerach M-XV 1 m. z R Roweckim. Wcielenie do zasadniczej służby wojskowej.

Rok 1962. Powrót z wojska, Rejs z Mazur do Poznania na "piracie" po mistrzostwach Polski 9 miejsce.

Rok 1963. Założenie przez R. Rowecki i A. Groński młodzieżowej szkółki bojerowej,"1963" do której należeli: J. Mikulski, K. Witczak, Jan Kwiatkowski, K. Kampa, Z. Dworczak, Cz. Molik i inni,/ razem około 12 juniorów/ trenującej na Weylandach L-8 itd. To było początkiem pasma naszych sukcesów bojerowych, na wiele lat, w składzie wyjazdowym 2 x monotypy M-XV i 2x lub 3 Weylandy L-8.

Rok 1963 Zaprojektowanie i wybudowanie wspólnie z Romualdem Roweckim jachtu żaglowego "Kubary"

Rok 1964. Bojerowe Mistrzostwa Okręgu poznańskiego klasa Monotyp XV 09.luty 1 m. wraz z Romualdem Roweckim

Rok 1964. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 07-11.04.1964. 10 m. z R Roweckim

Rok 1964 Bojerowe Mistrzostwa Polski LOK klasa M-XV 04-06. 04.1964 7 m. z R. Roweckim

Rok 1964. Organizuję warz z Romualdem Roweckim pierwszy młodzieżowy skoszarowany obóz bojerowy w Kiekrzu / zakwaterowanie w naszej świetlicy / w spartańskich warunkach, gdzie wspaniałe obiado-kolacje gotowała śp. Pani Zofia Jurdzinska.

Rok 1964. Rejs na "s/y Kubary" Mazury- Zalew Wiślany - Poznań z R. Roweckim i stażystami klubowymi.

Rok 1965. Centralne Bojerowe Mistrzostwa LOK klasa M-XV Zegrze 27-31. 01.1965r. 3 m. z R Roweckim

Rok 1965 Puchar GKKFiT w Żeglarstwie Lodowym punktacja zespołowa 1 miejsce PKM LOK Poznań

Rok 1965 Międzynarodowy Puchar GKKFiT klasa M_XV Zegrze 27-31.03. 5 m. z R. Roweckim.

Rok 1965. Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Zegrze/Giżycko klasa M-XV 21-25.03.. 6 m. z R. Roweckim.

Rok 1965 Bojerowy Puchar DKKFiT. Poznań Jerzyce Kiekrz klasa M-XV 1 m. R. Rowecki A. Groński

Rok 1965. Rejs na "s/y Kubary "Mazury-Zalew Wiślany,- Gdynia-Poznań z R. Roweckim + stażyści.

Rok 1966. Puchar GKKFiT Zegrze klasa M-XV 20-23.02.66r. 5 m. z Romualdem Roweckim.

Rok 1966. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 03-06.03.66r. 3 m. z Romualdem Roweckim. Brązowy medal.

Rok 1966. Bojerowy Puchar Rady Głównej LZS w Charzykowych klasa Monotyp XV 1 m załoga.

Rok 1966 Międzynarodowe regaty bojerowe o Puchar GKKFiT na zalewie Zegrzyńskim klasa Monotyp XV 5 m

Rok 1966. Rejs na "s/y Kubary" Mazury-Poznań z R. Roweckim i stażystami klubowymi

Rok 1967 Puchar GKKFiT klasa M-XV Żegrze 29-31.01.67r. 3 m. z R. Roweckim

Rok 1967. Wybudowanie dwóch bojerów tj. M-XV i L-8 Weiyland w naszym klubie, w prymitywnych warunkach technicznych, czynem społecznym w unikalnej wówczas technice szkutniczej, jeden M-XV przez R.Rowecki/ A.Groński, oraz drugi L-8 przez Juniora Józefa Mikulskiego.

Rok 1967. Puchar Rady Głównej LZS klasa M-XV i L-8 Charzykowy 17-19.02.67 r. 1m. M-XV z R. Roweckim, oraz 1 m. drużynowo. Juniorzy w L-8 zajęli J. Mikulski 1m. K. Witczak 2m. J. Kwiatkowski 3 m. Startując na wykonanych przez nas samych bojerach zabraliśmy wszystkie puchary ze stołu, razem z "obrusem". To był nasz olbrzymi sukces zespołowy i indywidualny. Konsternacja w Charzykowych. Ten sukces osiągnięty w kolebce bojerów w Polsce, był wynikiem właściwej przyjętej wówczas i realizowanej przez nas pracy z juniorami, pod względem szkolenia i wychowania żeglarskiego, taktycznego i sprzętowego.

Rok 1967. Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa M-XV Giżycko 01-04.03.67r. 13 m. z Romualdem Roweckim.

Rok 1967 I Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa DN Giżycko 26-28 0.1967 3 m

Rok 1967. Puchar GKKFiT zalew Zegrzyński klasa M-XV, i "DN" Seniorzy: Klasa MX-V 3 m. z R. Roweckim

Rok 1967. Wyróżnienie przez WKKFiT poznańskich bojerowców, A. Groński, J. Mikulski, R. Rowecki, K. Witczak za uzyskane wyniki sportowe srebrnymi dyskami.

Rok 1987. Wydarzenie poza sportowe: Zawarcie związku małżeńskiego z Janką, owacyjne okrążenie starego rynku młodej pary na bojerze Monotyp XV ciągnionym przez samochód, a za nim orszak weselny, z królem Neptunem i jego świtą wraz z gośćmi weselnymi, sfilmowane przez polska kronikę filmowa, pokazane wieczorem w TV.

Rok 1968. Zbudowanie społecznie wspólnie z R. Roweckim przyczepy bojerowej na 5 kpl. DN'ów ( max. 7 kpl.)na której przez wiele lat podróżowała bojerowa ekipa PKM na regaty ogólnopolskie.

Rok 1968 Puchar GKKFiT Zegrze Klasa Monotyp MXV z R. Roweckim 6 m. Puchar Ekspresu Wieczornego Zegrze "DN" 10 m.

Rok 1968 Mistrzostwa Polski DN Giżycko 11-14 03. Klasa DN 10 m ( zderzenie z Austriakiem F. Kapek kurs na baksztagu zemną na "Ostrym"). Ucieczka z szpitala w Giżycku. Powołanie mnie do pierwszej kadry narodowej w żeglarstwie lodowym klasa "DN" wraz z R. Rowecki, oraz junior K. Witczak

Rok 1968. Otrzymuje wyróżnienie " srebrna odznaka Zasłużony Działacz LOK.

Rok 1968/1969. Dzięki wyjątkowo wysokim kwalifikacjom organizacyjnym i kontaktom naszego Komandora Teofila Różańskiego udaje się nam wyjść z bojerami pod polską banderą poza granice kraju na "zachód" . Pierwszy historyczny oficjalny wyjazd polskich bojerowców na Międzynarodowe Mistrzostwa Austrii- w Neu-Siedel koło Wiednia, w składzie:. T .Różański, R. Rowecki i A. Groński. Budowa z materiałów złomowych małej przyczepki dla transportu bojerów, przy dużej pomocy R. Woźniaka w klubie dzień i noc przez 24 godz. specjalnie na wyjazd do Austrii, na regaty w dniach 28.12.68.- 01.01.1969r. Dojazd maleńkim samochodem Zastawa-700( Fiat-600) ciągnąca załadowaną bojerami przyczepkę przez Czechosłowację, wówczas krótko po interwencji "Układu Warszawskiego" do Wiednia był urozmaicony dramatycznymi chwilami,( mimo mrozu było momentami b. gorąco) ale za to gdy już dojechaliśmy do celu, to spaliśmy w nie ogrzewanym pomieszczeniu gospodarczym hotelu / rowerowym/, z powodu braku środków u Austriaków, którzy nas zaprosili na zasadach wzajemności.!!!!

Rok 1969 Puchar LZS Charzykowy 08-09 02. Klasa "DN" Seniorzy: 1 m.

Rok 1969 Międzynarodowy Puchar GKKFiT "DN" Białobrzegi 30-31 01.1969 3 m.

Rok 1969 III Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie "DN" Zegrze 17-20. 03.69 13 m.

Rok 1969 Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski "DN" Kiekrz 5 m.

Rok 1969 Puchar 25 lecia PRL Kiekrz" DN" 1 m

Rok 1969. Ustanowienie pierwszego w Polsce rekordu prędkości 77,5 km/godz. a bojerze klasy DN.

Rok 1969. Drużyna PKM LOK w składzie sen. A. Groński ,R .Rowecki, oraz jun. J. Mikulski, K. Witczak zdobywa na zalewie Zegrzyńskim Puchar PZŻ i Ekspresu Wieczornego w żeglarstwie lodowym.

Rok 1970 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. "DN" 5 m

Rok 1971. 6 Bojerowe Mistrzostwa Europy Holandia Monikendamm 15-18. 01.71r. 13 m. dyskwalifikacja techniczna

Rok 1971 Puchar LZS Charzykowy" DN" 4 m.

Rok 1971 Bojerowe Mistrzostwa Polski Giżycko 21-28 02. "DN" 13 m.

Rok 1971. Za osiągnięte wyniki sportowe ,w biurze WKKFiT Poznań A. Groński i R. Rowecki otrzymują olbrzymie kryształowe srebrne puchary

Rok 1971. Powołanie do kadry narodowej w żeglarstwie lodowym.

Rok 1971. Członek Głównej Komisji Lodowej PZŻ do roku 1074.

Rok 1971 Ogólnopolski ranking DN 15 m.

Rok 1972 Bojerowy Puchar GKKFiT Zegrze "DN" 5 m.

Rok 1972.Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego - Krynica Morska DN 28-30.01.1972 11 m

Rok 1972 Bojerowe Mistrzostwa Wojewódzkie LOK "DN" Kiekrz 19-20. 02.1972 3 m.

Rok 1972. Bojerowe Mistrzostwa Okręgu "DN" Kiekrz 19-20.1972. 4 m.

Rok 1972. Bojerowy Puchar Rady Głównej LZS 10-13 luty Charzykowy klasa" DN" 8 m.

Rok 1972 Bojerowe Mistrzostwa Polski "DN" Giżycko 27.02-01.03.1972. 8 m.

Rok 1972 Ogólnopolski ranking DN 8 m.

Rok 1973 Kadra narodowa: A. Groński i J. Zakrzewski

Rok 1973 Bojerowe Mistrzostwa Polski "DN" Giżycko 25-28.03.1973 grupa B

Rok 1973 Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego" DN" 26 m.

Rok 1973 Bojerowy Puchar LZS Charzykowy 17 m

Rok 1973. Powołanie do kadry narodowej w żeglarstwie lodowym "DN"

Rok 1973 Bojerowe Mistrzostwa Europy Giżycko 01-04 03. "DN" 35 m.

Rok 1973. Bojerowy Ranking roczny Polski "DN" 22m.

Rok 1973. Prowadzenie szkolenia na stopnie żeglarstwa bojerowego.

Rok 1974 Organizowane corocznie przez Komandora Klubu T. Rożańskiego huczne imprezy z okazji "Dni Morza" w czerwcu, w których występuję aktywnie jako pirat w walkach piratów ubranych w teatralne stroje odpowiednie do funkcji, przy akompaniamencie hucznej kanonady petardowej i świec dymnych, walki kopijników, przeciągania liny, itp. przy olbrzymiej ilości publiczności zgromadzonej na skarpie klubowej.

Rok 1977 Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski grupa B.

Rok 1977 Bojerowy Puchar LZS Charzykowy "DN" 27 m.

Rok 1977 Bojerowe Mistrzostwa Floty Zachodniej w Charzykowy "DN" 12 m.

Rok 1977 Bojerowy Ranking roczny PZŻ. 58 m.

Rok 1977. Członek komisji rewizyjnej POZŻ do 1982 r.

Rok 1979 Bojerowe Mistrzostwa Miasta Poznania Kiekrz 9 m.

Rok 1979 Bojerowe Mistrzostwa Wielkopolski Kiekrz "DN" 11 m.

Rok 1979. Członek komisji lodowej w POŻŻ do 1981 r.

Rok 1980. Bojerowe Regaty "Bursztynowa Latarnia" Krynica Morska "DN" 13 m.

Rok 1980 Bojerowy Puchar Wyzwolenia Warszawy "DN" 42 m.

Rok 1980 Bojerowe Mistrzostwa Flotylli Zachodniej "DN" 10 m.

Rok 1980 Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski "DN" 37 m.

Rok 1980 Wojewódzkie Mistrzostwa Bojerowe LOK Kiekrz 20.01.1980 "DN" 1 m.

Rok 1980. 1 Centralne Mistrzostwa Bojerowe LOK klasa "DN" Giżycko ? m.

Rok 1980 Indywidualna punktacja Okręgowa POZŻ w bojerach 11 m.

Rok 1980 Indywidualna punktacja klubowa PKM LOK w bojerach 4 m.

Rok 1981. Centralne Bojerowe Mistrzostwa LOK "DN" Giżycko ? m.

Rok 1981 Bojerowe Międzynarodowe Mistrzostwa Polski " DN " 42 m.

Rok 1981 Bojerowy Puchar Flotylli Zachodniej "DN" 6 m.

Rok 1981 Bojerowa Bursztynowa Latarnia Zalewu Wiślanego "DN" 28m.

Rok 1981 Bojerowe Mistrzostwa Polski Krynica Morska 25.02.-01.03 42 m.

Rok 1983 Bojerowe Mistrzostwa Polski klasa DN 68 m

Rok 1985. Przygotowanie wraz z Romualdem Roweckim zawodników bojerowych i sprzętu do startu w Ogólnopolskiej Młodzieżowej Spartakiadzie w żeglarstwie lodowym od 1985 do 1988 roku,( 4 spartakiady) wraz z udziałem jako trenerzy/szkutnicy/mechanicy w tychże regatach, na których zdobywaliśmy wysokie wyniki indywidualne i drużynowe, jako reprezentacja Wielkopolski, do 3m włącznie..

Rok 1986 Bojerowe Mistrzostwa Flotylli Zachodniej "DN" 20 m.

Rok 1986 Bojerowe Mistrzostwa LOK" Olsztyn 08-09 02. DN" 6 m

Rok 1987 Bojerowe Mistrzostwa Polski Mikołajki 06-08 "DN" 68 m.

Rok 1987 Bojerowe Mistrzostwa LKO Kiekrz "DN" 5 m.

Rok 1991 Bojerowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego" DN" 6 m.

Rok 2000 Rewitalizacja świetlicy klubowej, wykonana przez zemnie przy współpracy Roger i Romuald Rowecki, Henryk Sobkowiak, Adam Szyburski i Roman Łakota. Wykonanie generalnego remontu całego pomieszczenia, od podłogi aż po sufit z ścianami włącznie, zakup wkładu kominkowego i budowa kominka, wykonanie nowej inst. elektrycznej, założenie nowych lamp i kinkietów, wybudowanie bufetu barowego, wymiana drzwi wejściowych, wykonanie żeglarskiego wystroju wnętrza, i wiele innych czynności.

Od roku 1970 do chwili obecnej jestem kierownikiem sekcji bojerowej PKM

Od roku 1990 do chwili obecnej pełnię społecznie funkcję gospodarza klubu.

Posiadam srebrną i złotą Odznakę Zasłużonego Działacza LOK. Odznaki Honorowej M. Poznania, oraz za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego.

Więcej zdjęć - tutaj.

Opracował: Romuald Rowecki

Zamknij